Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Thư giãn cuối tuần

Những nỗi khổ của đàn ông

* Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính, giao diện đẹp chưa chắc đã chạy đúng, chạy đúng chưa chắc đã chạy thông minh, chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chưa chắc đã mua được. Mà dù mua được chưa chắc có đủ trình độ quản lý. Mà nếu có đủ trình độ quản lý thì ... cũng phấp phỏng lo mấy thằng hacker hốt mất...

* Con gái CNTT: giao diện đã không thân thiện lại cứ đòi password. Thử tưởng tượng xem, nếu mở một chương trình nào đó đã thấy nó khó dùng mà động vào đâu cũng cứ đòi phải gõ đúng password mới cho vào thì đúng là ngán ngẩm thật,

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!