Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

K8 gặp mặt tại Hà Nội ngày 8-5-2016


K8 gặp mặt tại Hà Nội, 8-5-2016