Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

B5 K8 C11 NVT

Gửi các bạn tấm hình 5 bạn gái B5 K8 C11 chụp mùa đông năm 1973 khi đang là học sinh lớp 10G CVA. Người thứ sáu trong hình (trước, trái) là Võ Hiếu Dân - K9.


(Ảnh lấy từ Facebook của bạn Trương Chí Hòa)