Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

ĐỒNG ĐỘI K3 LÀ TÀI SẢN QUÝ

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Thỏa thuận Thành Đô – bước lùi lịch sử thảm họa

(Nguồn Bauxite Việt nam)
Vương Trí Dũng
Phát triển quan hệ không thù địch, hơn thế nữa còn phải thân thiện với các nước láng giềng, là một chính sách đúng đắn của mọi nhà nước yêu chuộng hòa bình công lý. Chính sách láng giềng thân thiện lại cần được ưu tiên hơn, khi láng giềng là một cường quốc. Bởi vậy, năm 1990, các nhà lãnh đạo Việt Nam tiến hành chính sách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau hơn một thập kỷ chiến tranh và xung đột biên giới là việc cần làm.
Thế nhưng cái cách mà Việt Nam tiến hành chính sách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc thì thật không bình thường. Không chỉ như vậy, nội dung bình thường hóa quan hệ mà Việt nam cố gắng để đạt được, cụ thể hóa bằng Thỏa thuận Thành Đô (4/9/1990), là một nội dung bất lợi cho Việt Nam. Không chỉ bất lợi, mà ngày càng thêm thảm họa. Mức độ thảm họa tăng theo cấp số nhân cùng với thời gian mà chính những người tham gia đàm phán Thỏa thuận Thành Đô đã không lường trước được.

Hai mươi tư năm trôi qua kể từ ngày ký Thỏa thuận Thành Đô, hậu quả khôn lường của nó đối với Việt Nam nguy hiểm đến nỗi mà ai trong số họ còn sống, bề ngoài không dám thể hiện, hoặc cố viện dẫn hoàn cảnh để thanh minh bào chữa, nhưng trong sâu xa tâm khảm, đều cảm thấy hối tiếc.
BA SAI LẦM 

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Tin buồn

Cụ bà Lê Thị Cam thân mẫu Nguyễn Tiến Long K8 mới mất.
Lễ viếng: Từ 7h - 9h ngày 31/7/2014
Địa điểm: Nhà tang lễ Bv Bạch mai, Hà nội.
Bạn Trỗi hẹn viếng 7h30 ngày 31/7/2014.

THƯ NGỎ

Ngày 28 tháng 07 năm 2014
 Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.
Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ.
Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua.
Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị.
Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây:
1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị.
Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình.
2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…
Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình.
Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.
Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!
DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW
VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Tin muộn ngày thương binh liệt sĩ
Nhân ngày 27/7 BLL K7 Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi gia đình và thắp hương cho các Liệt Sĩ : Thảo, Dân và Thắng. Đặc biệt các bạn còn lên Thái Nguyên viếng mộ Thảo. Cảm ơn các bạn đã thay mặt anh em K7 tri ân, đền ơn đáp nghĩa với các gia đình liệt sĩ, những người bạn đã hiến dâng tuổi trẻ của mình cho đất nước.
Ở xa hay tin vậy nên hình ảnh là của những năm trước mong các bạn thông cảm.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

TIN BUỒN

Vợ chú Hoàng Dũng, mẹ bạn Hoàng Hà (đã mất) k8, ngừng hơi thở cuối cùng vào 17.30 chiều chủ nhật, 20/7/2014.
Tang lễ cử hành tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Phạm Ngũ Lão, GV, TPHCM.
Thời gian: 8.00-11.30, ngày thứ năm, 24/7/2014.
Sau đó đưa đi hóa thân hoàn vũ tại Bình Hưng Hòa.
Kính báo!

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Họp mặt Vườn Treo!

Nếu đang ở Việt Nam, chiều mai nhất định mình sẽ ra Vườn Treo để họp mặt cùng các bạn ăn mừng việc Trung Quốc phải rút dàn khoan ra khỏi thềm lục địa Việt nam cho dù thực chất vì lí do gì đi chăng nữa! Nhờ Vinh khi nâng cốc nâng hộ Thái một chén nhé.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Tin buồn

Bà Lê Thị Yến (tự Út Diệu) sinh 20/1/1929 (Năm Mậu thìn) là thân mẫu bạn Phạm Quốc Ái K8.NVT đã từ trần lúc 5h00 sáng thứ ba ngày 15/7.2014 (19/6 năm Giáp Ngo),thọ 87 tuổi. Lễ tang tại 45 Cửu long cư xá Bắc Hải, P.15,Q.10 tp.HCM.
Nhập quan 14h00 15/7.2014, động quan 8h0 ngày 18/7.2014 (22/6AL). An táng Nghĩa trang tp.HCM - Thủ đức.
Trân trọng kính báo.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Thông báo

BLLK7Sg xin gửi đến các bạn K7 ba miền BẮC-TRUNG -NAM lời đề nghị sau:
Hiện tại hoàn cảnh của bạn Tịnh đen B3-K7(Đã có bài viết về Tịnh đen của Đỗ Nghĩa viết đăng trên Blog UTTroi)rất là khó khăn.Hiện nay bạn sống ở Long Hải bên gia đình vợ(sống nhờ nhà con gái vì hai vợ chồng đã li dị),trước đây bạn làm bảo vệ và chăm sóc vườn cho người ta(lương khoản 2tr5 kể cả tiền ăn/1 tháng) nhưng gần năm nay đã mất việc.Hiên tại Tịnh ko có thu nhập nào ngoài việc nương nhờ vào sự chu cấp của con(con gái cũng vừa mất việc nên mở một quán Cafe nhỏ tại nhà để có thu nhập).Sơ qua hoàn cảnh của Tịnh để các bạn biết.Nay BLL K7Sg xin đề nghị các bạn Trỗi k7,chúng ta cùng chung sức tùy lòng hảo tâm của mỗi người chia sẻ với khó khăn của bạn Tịnh đen.Giúp cho Tịnh một số vốn nhỏ để bạn có thể kinh doanh như nuôi gà,heo...và những việc vừa theo sức của mình.
Nếu các bạn đồng ý,mọi đóng góp xin chuyển về tài khoản sau:
Nguyễn Khắc Việt,số tài khoản:6208389-Ngân hàng ANZ chi nhánh phía Nam Sài gòn.
Các bạn phía Bắc có thể qua BLL phía Bắc hoặc nhờ chuyển qua bạn Nguyễn Trung Quốc B3K7 nếu thấy tiện.
Các bạn Nha trang có thể qua bạn Lương Còi B3-K7.
Xin chân thành cảm ơn sự hảo tâm của các bạn.BLLK7 Sài gòn.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Dẫn nước biển vào thành phố ở Úc!

Bãi biển Gold Coast thuộc bang Queensland của Úc, nơi thường diễn ra các cuộc thi lướt ván quốc tế.


Từ tầng 77 của tòa nhà Skypoint có thể thấy hệ thống dẫn nước biển vào thành phố tạo thành mạng lưới giao thông đường thủy thật đáng ngưỡng mộ. Lại mong một ngày nào đó nước sông Hồng được dẫn vào Hà Nội để xóa đi màu đen và mùi hôi thối của các con sông trong thành phố.Mình cũng muốn chia xẻ thêm sự ngạc nhiên và niềm khâm phục khi ở trong thang máy tầng 1 mà không cảm nhận thấy nó bắt đầu chạy khi nào và chỉ 43 giây sau cửa thang đã mở ở tầng 77. 

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Tin buồn

Cụ bà Phạm Thị Chức, mẹ vợ Bùi Nguyên Khánh B2, K8, đã mất lúc 11h18p ngày 05/7/2014, thọ 95t. 
Lễ viếng vào hồi 13h30 đến 15h15 ngày thứ 3, 8/7/2014 tại Nhà tang lễ bệnh viện E Hà nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 15h15, hỏa táng tại Đài HTHV hồi 17h cùng ngày.
Trân trọng kính báo.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Những vũ khí mới Việt Nam sẽ nhận trong năm 2015


Ảnh minh họa

 Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa qua đã công bố bản báo cáo chi tiết về tình hình mua sắm vũ khí của Việt Nam.

Trong bản báo cáo, SIPRI đã lần đầu tiên thống kê những chủng loại vũ khí mới mà Việt Nam sẽ tiếp nhận trong năm 2015 bên cạnh việc nhận đủ 8 chiếc Su-30MK2 còn lại của hợp đồng thứ 3 và 2 tàu ngầm Kilo 636 tiếp theo. Cụ thể như sau: