Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

TIN BUỒN - HOÀNG VIỆT THIỆN

Xin gửi tới các bạn tin buồn được đưa trên Facebook BẠNNVT: "Bạn Hoàng Việt Thiện K8 trường Nguyễn Văn Trỗi ( nguyên PCN văn phòng kinh tế - văn hoá Đài Bắc) đã từ trần tại ĐB 
Lễ viếng tại nhà TLBQP từ 9g30 đến 11g ngày 12/01/2016."
 Xin chia buồn cùng gia đình bạn Thiện