Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Chiến lược “ba quả đấm” của Lê Duẩn (1)

Những ngày cuối năm 1974 và đầu năm 1975, Bộ chính trị Bắc VN họp liên tục với lãnh đạo các chiến trường nhằm thảo luận kế hoạch giải phóng miền Nam. Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng, thường chủ trì các cuộc họp ấy. Sau Hiệp định Pari, người Mỹ ra đi, so sánh lực lượng bắt đầu có lợi cho Bắc VN. Thời cơ đã đến gần, song giành thắng lợi bằng cách nào là điều không hề đơn giản. Lê Duẩn phát biểu: “Ta đánh theo cách của ta là phải chính trị, quân sự kết hợp, phải là chiến lược tổng hợp với ba quả đấm, khác đó là không thắng được”.
“Ba quả đấm” đó là: chính trị, quân sự, ngoại giao. Đó cũng là ba vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị; là ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích; là ba mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận. Đường lối giành chiến thắng của Bắc VN là đẩy lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, thực hiện chiến lược “ba quả đấm”, giành thắng lợi từng phần tiến đến giành thắng lợi hoàn toàn. Lê Duẩn là người được Hồ Chí Minh và Bộ chính trị giao đặc trách về miền Nam, “có trách nhiệm đề đạt về vấn đề này”. Lẽ đương nhiên, Lê Duẩn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hoạch định và thực thi đường lối ấy.
Đầu thập kỷ sáu mươi, Lê Duẩn đã nhận định: “cách mạng miền Nam không tiến hành bằng cách trường kỳ đấu tranh vũ trang, lấy nông thôn bao vây thành thị, tiến lên dùng lực lượng quân sự giải phóng đất nước như TQ đã làm, mà đi con đường của VN, nghĩa là có khởi nghĩa bộ phận, lập căn cứ địa, có chiến tranh du kích, rồi tiến lên tổng khởi nghĩa, chủ yếu dùng lực lượng chính trị có phối hợp với lực lượng vũ trang để giành chính quyền” (Thư vào Nam). (Lê Duẩn cũng đã bác bỏ một luận điểm về văn hóa sao chép cuộc tọa đàm văn nghệ Diên An của Mao trong thời kỳ chống Pháp ở Nam Bộ).
Khởi nghĩa là một luận điểm “ruột” của Lê Duẩn. Ông phân tích, một khi đông đảo người dân miền Nam vùng dậy khởi nghĩa, kết hợp với sức mạnh quân sự (tổng công kích – tổng khởi nghĩa) thì chính quyền Nam VN sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Khởi nghĩa là một hình thức đặc biệt của đấu tranh chính trị. Khởi nghĩa là sự vùng dậy của quần chúng ở nông thôn hoặc thành thị, dùng sức mạnh chính trị hoặc vũ trang, hoặc cả hai để giành chính quyền, bao gồm cả việc binh biến của một số đơn vị quân đội Nam VN. Nếu hiểu khởi nghĩa như vậy – Lê Duẩn nói, thì từ nhiều năm nay, ở Nam VN đã nhiều lần khởi nghĩa. Phong trào nông dân phá ấp chiến lược, phong trào sinh viên học sinh, phật giáo…là những cuộc tập dượt nhằm tiến tới khởi nghĩa ở thành thị. Từ đó, Lê Duẩn trả lời câu hỏi, trong điều kiện ở miền Nam đang có hơn một triệu quân Mỹ và quân Nam VN, liệu có khả năng khởi nghĩa hay không? Câu trả lời là có – nó là một phương hướng để giành thắng lợi quyết định ở miền Nam.
Năm 1957, trước khi rời miền Nam để ra Bắc, Lê Duẩn đã ước lượng có khoảng bốn đến năm vạn người ở Sài Gòn sẵn sàng đấu tranh sống chết với chính quyền Nam VN. Hẳn rằng, đến năm 1968, số lượng người sẵn sàng vùng dậy khởi nghĩa tại đô thành Sài Gòn và các nơi khác sẽ lớn gấp nhiều lần. Đây là sức mạnh vô địch, là một trong những yếu tố hết sức quan trọng mà Lê Duẩn trù tính để giành chiến thắng quyết định trong Mậu Thân 68.
Cho nên, quả đấm chính trị được Lê Duẩn kỳ vọng rất lớn. Mà trung tâm của quả đấm chính trị là tổng khởi nghĩa. Song, không phải ai cũng nhất trí với lập luận đó, đặc biệt là giới quân sự – nếu xét tới vấn đề so sánh lực lượng, bấy giờ lực lượng Bắc VN chưa đến 30 phần trăm so với quân Mỹ và quân Nam VN. Sức mạnh của quả đấm chính trị sẽ được lịch sử nhanh chóng trả lời.
Trung tuần tháng 1 năm 1968, trong thư gửi Trung ương Cục và Quân ủy miền Nam chuẩn bị cho Mậu Thân, Lê Duẩn chỉ rõ:
“Đế quốc Mỹ đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược. So với mục đích chính trị, quân sự mà Mỹ đề ra, với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nước Mỹ thì những cố gắng chiến tranh của Mỹ ở VN hiện nay đã tới đỉnh cao nhất.
Tình hình trên đây cho phép ta có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang thời kỳ giành thắng lợi quyết định. Đây là thời cơ chiến lược lớn để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa”.
Mục tiêu chiến lược của Bắc VN trong Mậu Thân 68 như sau:
- Tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân Nam VN, đánh đổ chính quyền các cấp, giành chính quyền về tay nhân dân.
- Tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của quân Mỹ, làm cho họ không thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, quân sự.
- Trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải chịu thua, chấm dứt chiến tranh, thực hiện mục tiêu độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập cho miền Nam VN, tiến tới thống nhất nước nhà.
Bắc VN cũng dự đoán tình hình phát triển theo ba khả năng:
- Thứ nhất, thắng ở trọng điểm (tức Sài Gòn), ở nhiều thành phố và vùng nông thôn quan trọng.
- Thứ hai, thành công ở một số thành phố và vùng nông thôn nhưng không thắng ở Sài Gòn.
- Thứ ba, chỉ giành được thắng lợi ở mức như các đợt hoạt động trước đây, chỉ khác là lần này mở rộng quy mô toàn miền Nam.
Làm thế nào để thắng ở Sài Gòn, thực hiện chiến lược “ba quả đấm” theo phương thức nào để giành chiến thắng quyết định – bài toán đặt ra cho Lê Duẩn và các nhà lãnh đạo Bắc VN quả không đơn giản.
So sánh lực lượng cho thấy, nếu không sử dụng tốt quả đấm chính trị, sẽ rất khó đạt được mục tiêu đặt ra. Yêu cầu của quả đấm chính trị là chuẩn bị và phát động quần chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa cho đến thành công, đập tan chính quyền các các cấp, xây dựng chính quyền cách mạng, phát triển nhanh chóng lực lượng chính trị và vũ trang quần chúng. Sử dụng khẩu hiệu trung tâm: Độc lập, tự do, hòa bình, cơm áo, ruộng đất, chấm dứt chiến tranh xâm lược, Mỹ rút quân về nước, chủ quyền thuộc về người VN.
Quả đấm chính trị chỉ có thể phát huy tác dụng khi quả đấm quân sự đi trước một bước, đó là tổng công kích. Tổng công kích sẽ tạo thời cơ và điều kiện cho tổng khởi nghĩa. Một khi quần chúng nhân dân đã chán ghét chế độ nào, họ sẵn sàng vùng dậy lật đổ chế độ đó. Tất nhiên, kế hoạch phải được tính toán kỹ và thực hiện một cách sáng tạo mới đem lại kết quả mong muốn.
Lê Duẩn nhấn mạnh, quả đấm quân sự là căng quân đối phương trên khắp các chiến trường miền Nam, kéo quân đối phương ra các chiến trường ta đã lựa chọn, dùng quả đấm chủ lực đánh gục các binh đoàn mạnh của đối phương; phản công đánh những đòn tiêu diệt lớn, bẻ gãy các cuộc hành quân “tìm diệt”. Một đòn khác nữa của quả đấm quân sự là nhằm vào các thành thị, sử dụng lực lượng tinh nhuệ, đánh thẳng vào các cơ quan đầu não đối phương, làm cho đối phương rối loạn, choáng váng, không thể gượng dậy nổi.
Ý định sử dụng sức mạnh của quần chúng phối hợp với quả đấm quân sự để kích động khởi nghĩa thể hiện rất rõ trong nhiệm vụ giao cho Biệt động Sài Gòn. Theo kế hoạch, lực lượng phối hợp với biệt động đánh các mục tiêu gồm: Dinh Độc lập: 1 tiểu đoàn mũi nhọn và 200 thanh niên, sinh viên; Đài phát thanh: 1 tiểu đoàn mũi nhọn và 200 thanh niên, sinh viên; Bộ Tổng tham mưu: 2 tiểu đoàn mũi nhọn và 5 ngàn thanh niên, sinh viên; Biệt khu thủ đô: 1 tiểu đoàn mũi nhọn và 1 ngàn thanh niên, sinh viên; khám Chí Hòa: 1 tiểu đoàn mũi nhọn và 1 ngàn thanh niên, sinh viên; Tổng nha cảnh sát: 2 tiểu đoàn mũi nhọn và 1 ngàn thanh niên, sinh viên; Bộ tư lệnh Hải quân 1 tiểu đoàn mũi nhọn và 200 thanh niên, sinh viên. (Thực tế, không có một tiểu đoàn mũi nhọn nào và cũng không có lực lượng thanh niên, sinh viên nào phối hợp, tiếp sức cho biệt động. Tư Chu – chỉ huy biệt động Sài Gòn đã báo cáo với các ông Võ Văn Kiệt và Trần Bạch Đằng trong nước mắt: Tôi có cảm giác là họ đã hy sinh tất cả !).
Phối hợp chặt chẽ với quả đấm chính trị và quả đấm quân sự là quả đấm ngoại giao. Bắc VN cho rằng, cùng với hành động leo thang chiến tranh, các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tiếp xúc đàm phán với Bắc VN chỉ là một mánh khóe nhằm đánh lừa dư luận thế giới, che đậy những hành động tội ác của họ. Thời cơ đàm phán chưa tới.
Tháng 2.1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời một lá thư của Tổng thống Johnson, Bắc VN sẽ không nói chuyện dưới sự đe dọa của bom đạn. Nhưng, vào tháng Tư, theo nhà nghiên cứu Ilya V.Gaiduk, một lá thư nữa của Tổng thống Johnson gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh được gửi trả lại ngay trong cùng ngày cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow. Mặc dù tình báo Mỹ phát hiện lá thứ đã bị bóc, Hà Nội đã biết nội dung nhưng Hoa Kỳ không bao giờ nhận được câu trả lời.
(còn tiếp).
Nguồn: http://proxyweb.com.es/browse.php/_2Fdw3rB/p9OQWdUR/trNn6Emb/P9hBI_2B/u2ZoEGrU/7qBsbRSa/UC4WlIpQ/aW3_2B3d/WSCWHrGJ/qOFgNpME/2AT6IxOa/_2FtclpX/RNLaxx0R/5jU_3D/b13/


Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Phải trái phân minh?

Ta sẽ khởi tố Tây vu cáo http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/604738/khoi-to-vu-an-vu-khong-lien-quan-den-bai-bao-tren-bbc-tieng-viet.html Tây đưa lại clip của báo Tuổi trẻ http://www.bbc.co.uk/vietnamese/blogs/2014/04/140424_duong_chi_dung_and_the_millions_blog.shtml Có ai chứng minh được Clip này là "tạo dựng" không? Không chứng minh được điều đó nhỡ Tây lại triêu tập Ta thì gay!

Một Bạn Trỗi thành đạt

...đó là Nguyễn Mạnh Trí B2, K8 hiện là giám đốc nhà máy A32, quân chủng PKKQ. Chiều qua 26/4/2014 phóng sự này được phát trên VTV1.

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Tin buồn

Ông Phan Xuân Hòa, thân phụ của vợ Vũ Anh K7 đã từ trần tại TP HCM.
Lễ tang bắt đầu lúc 13h ngày 24/4/2014, tại nhà tang lễ 25 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Lễ động quan lúc 6h30 ngày 26/4/2014.
An táng tại nghĩa trang TP, Thủ đức.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Thực hư chuyện lá đu đủ chữa khỏi ung thư

Vẫn biết cụ từ khi tôi còn nhỏ, vì gia đình cùng khu TT viện 108, qua bài báo này biết cụ vẫn khỏe, vẫn còn say mê với nghề y. Có thể bài thuốc này cũng giúp ích đối với nhiều bệnh nhân ung thư. 
GS Nguyễn Xuân Hiền giới thiệu bài thuốc với phóng viên.
Tin bài ở đây
Thêm một dẫn chứng:

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

B6 lần đầu đón thầy B Trưởng Phạm Đình Nghĩa

Hôm nay tại Vườn Treo, B6 lần đầu tiên đón mừng thầy B Trưởng Phạm Đình Nghĩa. Cùng dự buổi gặp mặt  còn có thầy B Trưởng B6 Ngô Gia Thụy và thầy giáo - họa sỹ Phạm Lực. Ngoài các cựu học sinh B6 còn có anh Bùi Vinh, đại diện cho Ban Liên lạc nhà trường và đại diện các B của K8 cũng đến chúc mừng cuộc hội ngộ Thầy - Trò. Dưới đây là một số hình ảnh kỷ niệm.KHẨU THUẬT ... chơi nhạc.
Mời các bác thưởng thức ban nhạc Cuba chơi bản Hotel California, acapella style, không cần nhạc cụ.
 Tay áo xám dùng miệng thay trống, tay áo nâu dùng miệng thay bass không thua gì The Eagle.
 Tay áo đỏ dùng miệng thay guitar cũng rất xuất sắc. 

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Bà Vanga tiên đoán khủng hoảng Ukraine

 Nhà nữ tiên tri huyền thoại Vanga
Nhà nữ tiên tri huyền thoại Vanga

“Những gì đã hợp nhất lại thì nay sẽ tan ra thành từng mảnh. Chuyện này sẽ xảy ra ở ngay bên cạnh nước Nga”, lời của nhà tiên tri Vanga. Bốn năm trước người ta nghĩ câu nói này là nhằm vào Cộng đồng châu Âu EU. Nhưng giờ đây mới thấy rõ đó là lời tiên tri về Ukraine.
Bà lão mù Vanga người Bulgaria (1911 – 1996) nổi tiếng khắp thế giới nhờ tài tiên tri có một không hai. Nhiều điều bà tiên tri đã khiến thiên hạ phải sửng sốt, trong đó có lời tiên tri mà mà giờ đây mới được chứng thực về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.
Thật vậy, Ukraine ngay từ đầu đã không phải một chỉnh thể mà là kết quả của một quá trình hợp nhất phức tạp. Cuộc khủng hoảng trầm trọng mà Ukraine hiện lâm vào khiến nước này đang “tan ra thành từng mảnh”, ít nhất cũng thành 4 khu vực: khu vực phía tây hướng sang châu Âu, các khu vực phía đông và phía nam hướng sang Nga và khu vực Crimea thì mới đây đã tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga.
Ba lời tiên tri chuẩn xác
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, ít nhất cũng có 3 lời tiên tri của bà Vanga được thực tế xác nhận là chính xác.
Thứ nhất là về nước Nga. Vào năm 1979, bà nói: “Hiện nay nước Nga được gọi là Liên Xô. Nhưng rồi nước Nga trước đây sẽ trở lại và sẽ mang tên như dưới thời Thánh Sergi. Và mọi người sẽ thừa nhận sự ưu việt về tinh thần của nước Nga”.
Điều tiên đoán lạ lùng nhất của bà Vanga là về nước Mỹ. Bà không những tiên đoán Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là một người da đen mà còn tiên đoán ông sẽ là Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. Sau đó, theo lời bà, nước Mỹ “hoặc sẽ chết cóng vì lạnh, hoặc sẽ bị cuộc khủng hoảng kinh tế bẻ gẫy, hoặc sẽ tan rã thành các bang miền nam và các bang miền bắc”. Hiện nay, chẳng ai có cơ sở gì để tin vào lời tiên đoán “động trời” này.
Thứ hai là về nước Mỹ. Vài chục năm trước bà đã tiên đoán Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ là một người da đen. Lời tiên đoán này đã tỏ ra hoàn toàn chính xác vào năm 2009, khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Thứ ba là về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bà Vanga đã thấy trước toàn thế giới sẽ có lúc lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ khi nói: “Rất nhiều người khốn khổ. Cảnh bất hạnh lan tràn khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc. Nhiều người không có giầy dép để đi, không có quần áo để mặc, không có đồ ăn, năng lượng và ánh sáng để sống”.
Những lời tiên đoán gây tranh luận
Riêng về nước Nga, bà Vanga còn nói vào năm 1979 như sau: “Mọi thứ đều tan biến như băng tan, chỉ có một thứ còn đọng lại – đó là vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Quá nhiều thứ phải hy sinh nhưng không một ai có thể ngăn chặn nổi nước Nga. Nước Nga sẽ quét sạch mọi trở ngại trên đường đi của mình và không những được duy trì mà còn sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh hàng đầu trên thế giới”.
Crimea mới đây đã tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga
Gây tranh luận ở đây không phải đoạn nói về nước Nga mà là đoạn nói về “vinh quang của Vladimir”. Bà Vanga không nói rõ, đó là Vladimir nào mặc dù ở Nga có không ít danh nhân mang tên Vladimir. Một số người cho rằng đó là Vladimir Lenin, người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và sáng lập nên Nhà nước Xô Viết.
Một số khác lại cho rằng đó là Công tước Vladimir Svjatoslavovich sống vào thế kỷ XI, người được mệnh danh là “Mặt Trời Đỏ” trong lịch sử Nga. Nhưng giờ đây, đa phần ý kiến cho rằng bà Vanga muốn nói đến đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo Komsomolskaja pravda
Nguồn: http://www.tienphong.vn/the-gioi/ba-vanga-tien-doan-khung-hoang-ukraine-694956.tpo

Chuyện thật như đùa

“Tiểu sử đồng chí Ngô Thì Nhậm“
Sở văn hóa thông tin Phú Thọ quả là rất "tiếu lâm"! Tin ở đây.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Giọt nước mắt người thầy


Thưa thầy kính yêu của chúng em,

Kể từ khi thầy thôi là B Trưởng của B6K8 chúng em, năm 1968, hôm nay chúng em mới được đến thăm thầy. Thầy ơi, thầy vẫn là người thầy mộc mạc, chân tình năm xưa, người đã hết tâm hết sức vì lũ trẻ tinh nghịch lần đầu xa nhà mà đến giờ thầy còn nhớ nét riêng của từng đứa. Chúng em đã thật may mắn có thầy là người B Trưởng đầu tiên và trong tâm trí, dù bao nhiêu năm nay không tìm được thầy, chúng em vẫn yêu quí và luôn nhớ đến thầy.
Thầy ơi, có phải khi thầy nói chuyện điện thoại với cậu trò “hư” nhất lớp ngày xưa là lúc cuộc đời đã dồn về trong khoảnh khắc để trào lên giọt lệ. Một giọt lệ thấm đẫm những vui, buồn, cay, đắng, ngọt, bùi từ sâu thẳm tâm can một người lính tận trung, một người thầy tận tâm, một người đảng viên không bon chen vụ lợi.
Những năm qua chúng em chưa làm được gì để đền đáp công ơn thầy dạy dỗ. Tới đây chúng em mong sẽ mang đến những niềm vui nho nhỏ để ánh lên tia sáng trên khóe mắt thầy, bớt đi phần nào cay đắng trong giọt lệ thầy hôm nay.

Hà Nội ngày 12-4-2014 Ảnh: Thầy Phạm Đình Nghĩa - B Trưởng B6K8 năm học 67-68 và HKI năm học 68-69 và vợ thầy là cô Đặng Thị Nhật trước cửa ngôi nhà mới xây năm ngoái, còn chưa hòan thiện, tại làng Chuông, thôn Quang Trung, xã Phương Chung, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên phủ

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên phủ, chưa đi lại được, ôn lại vài hình ảnh đi Điên biên nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng ĐBP.
Đi Tây bắc - Điện biên
Đi Tây bắc - Lai châu
Đi Tây bắc (tiếp theo)
Việt Nam sẽ ra sao khi Lào trở thành một tỉnh của Trung Quốc?

Hoàng Mai

Đó là suy nghĩ của người viết bài này, và có thể cũng là suy tư của rất nhiều người Việt Nam khi nghĩ về hiện tình Việt Nam và Lào hiện nay. Nguy cơ mất nước của người Lào về tay Trung Quốc là rất cao, nếu như nhân dân Lào, ngay từ bây giờ không nhận thức được một cách đầy đủ, thường trực về điều đó!

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU VỀ TÌNH HÌNH UKRAINA KHIẾN NƯỚC ĐỨC NỔI SÓNG


Gregor Gysi
Bài phát biểu của Gregor Gysi, Chủ tịch Khối Nghị sỹ Đảng Cánh tả, Đảng đối lập lớn nhất của Nghị viện Liên bang Đức trong nhiệm kỳ hiện tại, sau Tuyên bố của Thủ tướng Liên bang Angela Merkel về tình hình Ukraine tại Phiên họp toàn thể của Nghị viện Liên bang Đức ngày 13.3.2014 vượt lên khỏi phạm vi chính trị đảng phái, đã dành được sự chú ý rộng rãi của công luận Đức trong những ngày này và được không ít người coi như là một “bài giảng xuất sắc về công pháp quốc tế”.
Lời người dịch:

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

HAI TIẾNG NỔ GIỮA BUỔI HỌC

                                                                                                                Ngô Hồng Chiêu
(Đại đội trưởng phụ trách khóa V, khóa VIII)
(Bài thày Chiêu gửi cho BBT "SRTKL" Tập IV)

Hễ gặp lại học trò khóa V là có cậu kể: “Em nhó mãi hai phát đạn của thầy ở Hưng hóa”. Tôi cười vui bảo: “Em nhớ dai nhỉ”. Sát Tết Giáp Ngọ (2014), Hoàng Việt và Bắc Việt – hai Đại tá, cựu học trò khóa V đến thăm, mời tôi dự họp mặt cũng nhắc. Hóa ra câu chuyện vẫn tồn tại như một giai thoại, có cái gì đó có vẻ bí ẩn. Bây giờ tôi già rồi (80 tuổi) xin kể lại cho minh bạch. Chuyện thế này:
Dạo đó trường ta đóng quân ở Trung hà, Hưng hóa, là doanh trại của hai trung đoàn công binh (đều là đơn vị cũ của tôi hồi 1956 – 1957). Vào một buổi sáng đầu hè năm 1970, tại phòng làm việc của BCH đại đội 9 (khóa V), đồng thời cũng là buồng ngủ của tôi và chính trị viên Phạm Khang. Căn phòng gần 40 m², chỉ kê vỏn vẹn 2 chiếc giường cá nhân nên rộng thênh thang. Trong lúc mọi người ai việc nấy, thầy Khang thì sang hiệu bộ ở Trung Hà họp, sau khi đi kiểm tra các lớp học, nơi ăn chốn ở, bếp nước, vệ sinh doanh trại, tôi tỉ mẩn lấy khẩu súng ngắn K54 ra lau. Xong việc, bỗng nhớ lại câu chuyện có liên quan đến súng đạn khi tôi công tác ở Bộ tư lệnh Công binh: “Hồi đó, cán bộ bắt buộc phải tập quân sự mỗi ngày một tiếng đồng hồ vào giờ thể thao. Khi tập xạ kích, cả cơ quan chỉ vài người đeo kính cận. Lúc tập, tôi thường bị đồng đội “kê” rằng” “Cậu trí thức dởm, mắt mù dở thì bắn chác gì, đi tưới rau, làm vệ sinh cho rồi, kẻo nay mai đi bắn toàn tìm “cò” làm ảnh hưởng đến thành tích của tập thể!”. Rất tức mà không làm gì được! Bụng bảo dạ, tôi cố gắng học kỹ các động tác yếu lĩnh, tập miệt mài cho thiên hạ biết tay. Nhờ Trời Phật nên cánh tay rắn chắc, lúc bắn đạn thật súng ngắn, cự ly 25m tôi đàng hoàng đạt 25 điểm với 3 viên (có 1 vòng 10), trong khi khối người bắn không đạt yêu cầu. Từ đó không bị “kê” nữa nhưng họ lại bảo “Ăn may thôi!”. Nói gì thì nói, đối với tôi, đó là niềm vui, niềm tự hào chính đáng. Thoáng chốc phấn khích bởi ký ức ngọt ngào, tôi bất giác kéo quy lát, nâng súng ngắm chiếc cầu chì điện nơi góc phòng khoảng cách 6m, bóp cò. Một tiếng nổ đanh rồi có vật gì đó kêu “cạch” xuống nền nhà. Bừng tỉnh, tôi vội tháo băng đạn đặt lên giường, tay cầm súng, ngón tay trỏ vẫn trong vành cò, quay nòng lên xem, lòng hoảng hốt rồi vô thức chĩa súng lên trần nhà siết cò. Lại một tiếng nổ đanh gọn nữa. Thì ra, trong khi bấn loạn không nhớ rằng đã có một viên đạn nữa nằm sẵn tròng nòng. Mấy phút trấn tĩnh, tôi tìm nhặt được cái vật văng trên nền khi nãy. Đó là chiếc đầu đạn bị chùn dẹt hệt như nắp tuýp thuốc đánh răng vậy, còn chiếc cầu chì thì vỡ vụn. Sau này tôi giữ chiếc đầu đạn rất lâu như một vật kỷ niệm, bài học nhớ đời và không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại cái giây phút suýt nữa là định mệnh ấy. Ngay sáng hôm đó, tôi ngập ngừng báo cáo Thiếu tá Lê Ngọc Bình – Tiểu đoàn trưởng – Phân hiệu trưởng cấp III của trường rằng: “Lau súng lỡ bị cướp cò”. Là người trầm tĩnh, bao dung, anh không tỏ ra giận dữ mà nhẹ nhàng dặn: “Phải cẩn thận chứ, may không có chuyện gì đấy!”. Tôi quá mừng, chào thủ trưởng rồi trở về đại đội. Một tuần, hai tuần…chẳng thấy ai nhắc nhở gì. Còn thầy trò đại đội 9 chỉ biết: hai phát nổ là do cướp cò.
Như vậy đấy, câu chuyện tồn tại dài dài mà rất may không có chuyện gì.
NHC

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Sản phẩm của Bạn Trỗi

Sau hơn 6 tháng nghiên cứu và chế tạo thử hiện đã thành công công ty của Phương Tuấn đi vào sản xuất hàng loạt giường điện tự động điều chỉnh. Giá thành rẻ hơn nhập ngoại chất lượng tốt tương đương hoặc có phần hơn. Đây là loại giường đã phổ biến ở Mỹ và Châu Âu tốt cho người có tuổi, người bệnh tại nhà, những người có bệnh mất ngủ đau cột sống thoát vị đĩa đệm đau xương hông hoặc hen xuyễn. Bạn Trỗi mình có nhu cầu xin liên hệ với Phương Tuấn K8 email: phuongtuan@pergovn.com
Giường điện tự động điều chỉnh PT "Bonus":


Truyện cười Nga mới

Ucraina thảo ra kế hoạch “độc” để cứu nền kinh tế quốc gia:
Ngày thứ nhất: Ban bố lệnh tổng động viên.
Ngày thứ hai: Bắt đầu giao chiến với Nga.
Ngày thứ ba: Đầu hàng.
Ngày thứ tư: Sống trên lưng kẻ chiến thắng.

Chính quyền Kiev tuyên bố: Hạm đội Biển Đen không được đóng trên lãnh thổ Ucraina. Chính quyền Moskva hứa: Sau ngày 16 tháng 3 Hạm đội Biển Đen sẽ không đóng trên lãnh thổ Ucraina nữa.

Hải quân Ucraina chạy sang phục vụ bên Nga.
Chính phủ Ucraina thở phào nhẹ nhõm: Ít nhất thì cũng đỡ phải nuôi.