Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Một việc làm khó được chấp nhận

Theo (ĐCSVN) – Sáng 26/10, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia, Việt Nam và NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc đã ký biên bản làm việc nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu NXB Nhân dân Thượng Hải tại Việt Nam. Nội dung biên bản ký kết nêu rõ hai bên sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác về tổ chức, quản lý, biên tập bản thảo, trao đổi bản quyền…


Theo:Phamvietdao.net: "Hôm nay ngày 27/10, Báo điện tử Đảng Cộng sản vừa đưa tin về ký kết hợp tác xuất bản giữa NXB Chính trị quốc gia ( Sự thật ) với NXB Nhân dân Thượng Hải, Trung Quốc; Cũng sáng nay, báo Tuổi trẻ đưa tin về thảo luận sửa đổi Luật Xuất bản trong đó có nội dung quan trọng sau: "Không liên kết xuất bản sách chủ quyền quốc gia có đưa một đoạn trong dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi được thảo luận tại Quốc hội sáng 27/10: “Những xuất bản phẩm có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết mà phải trực tiếp thực hiện toàn bộ khâu biên tập bản thảo để bảo đảm về nội dung chính trị, tư tưởng”...
Theo quy định mới của Luật Xuất bản thì ngay cả đối tác liên doanh liên kết trong nước cũng không được phép liên kết với đầu nậu xuất bản loại sách này? Thế thì việc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ( Sự thật ) ký kết hợp tác hôm qua ngày 26/10/2012 với NXB Nhân dân Thượng Hải là hành vi sẽ vi phạm luật xuất bản; Phải chăng phi vụ ký kết này nhằm " chạy luật", biết luật Xuất bản sắp sửa nên ký trước để biến thành chuyện đã rồi"...Việc làm này có khác gì hành động nối giáo cho giặc.
Để làm sáng tỏ thêm việc NXB Chính trị Quốc gia có vi phạm luật pháp,... không?*
Đây là: Nhiệm vụ của Nhà xuất bản Chính trị QG (Sự thật)
"Biên tập, xuất bản: Tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghiên cứu khoa học:
Tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị.
Tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước, cấp ban, bộ; góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật; về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
* Rất tiếc K8 có một bọ Trỗi cũng tham gia lễ ký (bìa trái ảnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!